Jaarvergadering SC. EDS 23 November 2017

eds

 

Alle leden en ouders van jeugdleden worden hierbij uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering/jaarvergadering bij te wonen op donderdag 23 november in ons clubhuis. Aanvangstijd 20:00 uur. Vanaf 19:30 kunt u binnenlopen. We hebben een interactieve en leuke sessie voor ogen waarin we terugkijken en vooruitkijken.

 

Agenda

 • Opening en mededelingen door Erik Hekkers , voorzitter ai
 • SC EDS 2.0, proces en schetsen van de aankomende verbouwingen van het vitale sportpark door Roel Roelfzema, bestuurslid.
 • Jaarverslag hoofdbestuur door Henri van der Scheer
 • Financieel jaarverslag hoofdbestuur door Henry Mensink
 • Verslag en benoeming kascommissie
 • Pauze (mogelijkheid tot indienen onderwerpen voor de rondvraag.
 • Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur van EDS

Henri van der Scheer, secretaris

In de media – EDS 2.0 en Dierense Boys in het zonnetje gezet

Afgelopen zaterdag 17 oktober was onze voorzitter Erik Hekkers weer in de media te vinden, om (bevlogen als altijd) de ingebruikname van ons gloednieuwe kunstgrasveld wereldkundig te maken. Tevens pakte Erik Hekkers die gelegenheid aan om onze ‘buurclub’ Dierense Boys in het zonnetje te zetten, die ons voor zeer grote problemen hebben behoed gedurende de afgelopen periode. Hulde daarvoor!

DG151017

Vorderingen kunstgras

Beste leden van SC EDS,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de vorderingen rond de aanleg van het veld.

Eind mei besloot de gemeenteraad dat ons hoofdveld een kunstgras veld zou worden en in juni begonnen de werkzaamheden. Helaas is het momenteel nog niet klaar en wordt er op diverse plekken in de gemeente getraind en gevoetbald, van parkjes tot Dierensche Boys tot bij Worth Rheden. De kunstgrasvelden in Velp en Dieren, die ook deze zomer zijn aangelegd, worden momenteel al bespeeld.

Hoe kan het dat dat bij EDS nog niet het geval is? De hoofdreden is dat de ondergrond bij ons in Ellecom niet stabiel genoeg bleek. De constructie voor het kunstgras is zwaar en dat zou ertoe kunnen leiden dat de grond onder het kunstgras op termijn weg zakt. Daar wilde de aannemer geen garantie voor afgeven (wat wel een eis was in het bestek). In de voorbereiding is de grond wel onderzocht, maar pas tijdens het werk bleek dat de grond er slechter aan toe was dan verwacht. Op dat moment was het hoofdveld wel al omgeploegd en moest er snel geschakeld worden. Met de aannemer zijn strakke afspraken gemaakt om alles in de zomer van 2015 op te leveren. Uitstel of afstel zou tot veel extra kosten en ongemak hebben geleid. Alle mogelijke opties zijn onderzocht om een stabiele ondergrond te creëren voor het kunstgrasveld. De gekozen oplossing is een arbeidsintensief en heel precies proces. De constructie leidt tot een extra bouwtijd.

Vervolgens bleek dat door de nieuwe bouwmethode we te maken kregen met vergunningen en archeologisch onderzoek. Het college heeft hierover in de vakantie (tijdens haar zomerreces) een besluit genomen. En het proces kon weer doorgaan zonder nog meer vertraging. Het heeft niet meegewerkt dat er eind augustus en begin september zoveel regen viel! Opnieuw zijn er extra maatregelen genomen.

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Maar wanneer kunnen we erop? We streven nu naar oplevering op maandag 12 oktober en dat betekent dat we vanaf die datum kunnen trainen en kunnen spelen op het nieuwe veld.

Voor de start van ons seizoen is de gang van zaken uitermate vervelend. Gelukkig werkt iedereen enorm mee en is mede door jullie inzet, die van het Sportbedrijf en andere voetbalverenigingen vervangende ruimte geregeld. In samenwerking met de gemeente werken we hard aan een kunstgrasvoorziening die onder garantie nog jarenlang mee gaat! Nog even geduld a.u.b., het wordt prachtig en goed!

Onze aandacht gaat nu vooral uit naar de oplevering! Vervolgens gaan we verder met SC EDS 2.0. Er zijn veel ontwikkelingen te melden en we kunnen nu een realistisch plan van aanpak maken voor de komende jaren! In november willen we een avond plannen hierover.

Groeten, Erik, Wim en Roel

Informatie Rheden Cup 2015

Persbericht

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2015 organiseert VVO, als winnaar van de 1e uitgave, het Rheden Cup-toernooi . Plaats van handeling: de kunstgrasvelden op “de Pinkenberg”.
Alle Rhedense clubs kruisen opnieuw met hun 1e elftallen de degens. De elftallen spelen zowel op zaterdag als zondag twee wedstrijden van 2x 20 minuten. Er zijn geen kruisfinales, maar na de drie poulewedstrijden spelen de nummer1 1 van beide poules de finale, de nummers 2 om de 3e en 4e plaats, de nummers 3 om de 5e en 6e plaats en de nummers 4 om de 7e en 8e plaats.
De wedstrijden beginnen op beide dagen op 12.00 uur. De finales (op zondag) vanaf 14.30 uur.
In poule A zitten vv Rheden, Worth Rheden, Sc Veluwezoom en EDS. In poule B zitten DVOV, VVO, vv Dieren en Dierensche Boys.
De prijsuitreiking is om 16.30 uur gepland in het Nol Maatkamp clubhuis van VVO.

De organisatie.

Het bijbehorende programmaboekje is hier te downloaden.

 

Trekking Loterij EDS 70 Jaar

Tijdens de feestavond bij “Café Het Witte Huus” heeft de trekking van de loterij plaatsgevonden met het volgende resultaat:

01305     LED TV (hoofdprijs)
00279     Tablet (2e prijs)
01979     draadloze speaker (3e prijs)
00425     elektrische BBQ
00124     föhn
00121     brandblusser
00142     fietspomp
00329     middenstip hoofdveld EDS

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilfred Hekkers (06-22361994)

 

 

Oefen-programma EDS 1 seizoen 2015/16

Za 08-08/Zo 09-08 Rheden-cup
Di 11-08 20:00       Training
Vr 14-08 20:00       Training
Zo 16-08 11:00      Training
Di 18-08 19:00        KNVB Beker
Vr 21-08 20:00       Training
Zo 23-08 11:00       Training
Di 25-08 18:45        KNVB Beker
Vr 28-08 20:00       Training
Zo 30-08 ??:??       KNVB Beker
Di 01-09 20:00       Training
Vr 04-09 20:00       Training
Zo 06-09                 Aanvang competitie 2015/2016

Verslag Buitengewone Ledenvergadering 25-03-2015

Beste leden,

Hieronder treft u een verslag aan van de buitengewone Ledenvergadering welke 25 maart jl. heeft plaatsgevonden in de kantine van SC EDS.


 

SC EDS Buitengewone Ledenvergadering 25 maart 2015

Aanwezig: bestuur, commissie 2.0, leden, gemeenteraadsleden, sportbedrijf Rheden en buren.

Doel van de avond was de leden en andere geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen rond de accommodatie van de club en instemming te vragen met de koers.

Hieronder een kort verslag van de meeting:

Erik Hekkers, voorzitter SC EDS, opent. De problematiek met het veld en de oefenhoek is genoegzaam bekend. Oefenhoek is niet te gebruiken, veld overbelast, en dus veel afgelastingen en weinig trainen. Dit jaar hebben diverse teams bij Rheko getraind. In vorige jaren werd ook uitgeweken naar de Havikerwaard, boerderij van de Familie Kragt: weiland en zolder. In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat er echt iets moest gaan gebeuren. Er was geld en SC EDS werd om een plan gevraagd. Vanaf dat moment is de commissie 2.0 in het leven geroepen waarin naast voorzitter Erik Hekkers, Wim Diesveld en Roel Roelfzema participeerden.

Nu is het moment om aan de leden verslag te doen en hun mening en input te vragen. En dat in een bijzonder jaar, de club bestaat 70 jaar en hiermee zou een nieuwe periode kunnen worden ingeleid, vandaar 2.0! Goed om te vermelden dat SC EDS is opgericht als sportclub met in het aanbod: voetbal, hardlopen en gymnastiek!

Wim Diesveld en Roel Roelfzema nemen de aanwezigen mee door een powerpoint presentatie. In essentie waren er geen kaders, alles was mogelijk en dus zijn we met velen gaan praten en hebben diverse ontwikkelingen in en rond de club tegen het licht gehouden in het kader van de accommodatie:

 • Een andere locatie is niet mogelijk, in de dorpen Ellecom en De Steeg is geen andere plaats beschikbaar;
 • De ontwikkelingen rond Borch Keppel en een nieuwe boerderij pleiten voor een betere parkeer voorziening van en rond de club;
 • De ontwikkeling rond de waterstand hebben in ieder geval nadelige gevolgen voor het clubhuis, meer wateroverlast is het gevolg;
 • Als bewoner van voormalig landgoed Avegoor hebben we geparticipeerd in de nieuwe gebiedsvisie van dit Landgoed. Eerste conclusies duiden op herstel van oude zichtlijnen, meer openheid en samenhang op het landgoed. SC EDS kan hieraan bijdragen door hiermee rekening te houden in de plannen waarin met name gewerkt moet worden aan de zichtlijnen richting Havikerwaard en bossages, mooier en beter veld inclusief / zonder hekwerk en de twee dissonanten: clubhuis en trainingshoek;
 • Volker Wessels, eigenaar sporthal: deze hal staat te koop en voor toekomstige ontwikkeling lijken clubhuis en trainingshoek cruciaal. Indien de trainingshoek plaats kan maken voor meer parkeer gelegenheid en eventueel het clubhuis verplaatst kan worden naar de sporthal, biedt dat meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen;
 • Gemeente Rheden en sportbedrijf: met hen hebben we veel gesproken en overlegd en hebben we uiteindelijk op basis van onze ervaringen opties uitgewerkt.

Belangrijke ingrediënten:

 • We zijn een sportclub en kijken naar het belang van onze leden;
 • We hebben oog voor de ontwikkelingen in onze omgeving;
 • We hebben oog voor maatschappelijke en toekomstige ontwikkelingen;
 • We hebben een probleem met de oefenhoek en het hoofdveld;
 • We hebben een parkeer probleem;
 • Er is geld en urgentie om nu actie te ondernemen;
 • We willen graag toekomstgericht verder;

Dat leverde drie opties op:

Optie 1: oefenhoek met natuurgras: optie is de minst kostbare maar ervaring leert dat gras hier haast niet groeit. Deze optie is voor zowel SC EDS als ontwikkeling in het gebied niet aantrekkelijk, qua kosten wel. Eigenlijk een scenario waar het diffuus is of we er wat mee opschieten allemaal. Geen additionele kosten voor club en leden.

Optie 2: oefenhoek wordt kunstgras. Deze optie is voor SC EDS interessant. Trainingen kunnen altijd hier plaatsvinden, hoofdveld wordt ontlast en zal beter worden. Nadelen zijn de afmetingen, net geen half veld dus voor gebruik voor wedstrijden van jeugd en 35/45 plus ongeschikt. Het houdt tevens geen rekening met de omgeving en ontwikkelingen en levert geen oplossing voor het parkeer probleem op. Zeer geringe extra kosten club en leden.

Optie 3: hoofdveld wordt kunstgras. De meest kostbare optie. De leden zouden 1-3 euro per maand meer moeten betalen aan contributie is een eerste inschatting, daarnaast zullen kantine opbrengsten etc stijgen. Gevolg zou zijn dat alle wedstrijden en trainingen hierop gedaan kunnen worden en de oefenhoek (deels) parkeer terrein zou kunnen worden. Op termijn zou ook het clubhuis in de sporthal geplaatst kunnen worden. Deze optie biedt de club alle mogelijkheden en laat ook alle opties open voor de ontwikkelingen in het gebied mbt landgoed Avegoor en de sporthal.

Daarnaast constateert de commissie dat er mogelijkheden zijn die passen bij de wensen en behoeften van sporters in beide dorpen, bij maatschappelijke ontwikkelingen in het land en bij andere sportclubs om SC EDS te hervormen in een open club.

In essentie betekent dat een goede samenwerking met je buurt rond sport. Met de bewoners, de bedrijven, de buren, de school, de gemeente, het sportbedrijf, ….SC EDS zou zich kunnen en moeten omvormen tot omni vereniging, een clubhuis, een buurthuis voor de gemeenschap rond sport. Hierdoor ga je eigenlijk terug naar je roots als club, meer dan voetbal. Denk daarbij aan lid worden van SC EDS en tennissen op Avegoor, lid worden en squashen op Middachten, voor de leden judo in zomer en winter stop, start en finish plek worden voor hardlopers en fietsers (MTB en wielrenners) uit beide dorpen  en hen voorzien van bijvoorbeeld een afspuitplek voor de fietsen en bootcamps voor hardlopers. Daarnaast zouden de scholen (Lappendeken en Anne Frank) meer gebruik kunnen maken van het veld. Uiteindelijk zou in een nieuw clubhuis gewerkt kunnen worden aan meer faciliteiten voor sponsoren (gebruik maken van de accommodatie voor meetings en flexwerk), gezonde kantine concepten, etcetera. De mogelijkheden zijn eindeloos…

Na de presentatie worden de mensen gevraagd samen verder te praten en eventuele opmerkingen en suggesties te noteren op flip overs. Deze hangen in de kantine en kennen vier thema’s: sport, omgeving, clubhuis en vrije ruimte. Na deze break wordt plenair afgesloten.

Op de flips wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke kracht die nodig is voor het verwezenlijken van de visie, wordt de suggestie gedaan bij het eventueel aan leggen van een parkeerplaats rekening te houden met een schaatsbaantje in de winter (bijvoorbeeld hoge stoep zodat je het kunt laten onderlopen) en er wordt aandacht gevraagd voor de juiste aanleg van het kunstgras ivm water afvoer.

Vanuit de leden worden diverse vragen gesteld en deze worden door de commissie beantwoord. Uiteindelijk wordt gestemd over de drie opties en de visie op de toekomst. Optie drie (hoofdveld wordt kunstgras inclusief mogelijke verhoging contributie, bedragen tussen 1 – 3 euro per maand) en visie wordt door de aanwezigen massaal gesteund. Optie 1 geen stem en optie 2 slechts twee stemmen.

Het vervolg is dat de opties op 14 april besproken worden door B&W van de Gemeente Rheden en dat we daarna terugkoppelen aan de leden wat het is geworden en hoe we verder gaan waarbij SC EDS hoopt op optie 3 en de groei naar een open club.

Dank allen voor de aanwezigheid, input en positieve sfeer. We gaan met z’n allen voor een mooie toekomst van onze club!


 

Als aanvulling hierop 2 bijlagen welke u kunt downloaden:

 1. Powerpoint presentatie die tijdens de vergadering is gepresenteerd;
 2. PDF document van het onlangs in de Gelderlander verschenen artikel

Nieuwjaarsreceptie 2015

10 Januari 2015

De wedstrijd tussen Zondag 1 en Zaterdag 2 begint om 15:00, daarna is er vanaf 16:00 receptie.
Wees welkom allemaal, om te komen proosten op een gezond en succesvol 2015!!
Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik, om iedereen alvast fijne feestdagen toe te wensen!
Tot 10 januari!

Agende Jaarvergadering 2014

Jaarvergadering SC EDS, 27 november 2014 aanvang 20:00

Agenda:

 • Opening door de Voorzitter (Erik Hekkers)
 • Mededelingen (Erik Hekkers)
 • Jaarverslag jeugdbestuur (Henri van der Scheer)
 • Jaarverslag hoofdbestuur (Henri van der Scheer)
 • Financieel jaarverslag hoofdbestuur (Henry Mensink)
 • Verslag kascommissie hoofdbestuur
 • Financieel jaarverslag jeugdbestuur (Shiva Dicker)
 • Verslag kascommissie jeugd bestuur
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Edward van Asperen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: John Verkerk.
 • Pauze(mogelijkheid tot indienen onderwerpen voor de rondvraag)
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Klaverjascompetitie 2014-2015

Beste klaverjassers,

Op vrijdag 26 september 2014 gaat eindelijk de nieuwe klaverjascompetitie weer van start. Helaas hebben enkele koppels aangegeven te stoppen, zodat we op dit moment nog slechts 10 koppels hebben(was 14), dus nieuwe kaarters zijn meer dan voorheen, van harte welkom. Vraag eens een buurman/-vrouw, collega, oud-klaverjasser of familielid om negen avonden te komen klaverjassen, want tien koppels is wat mij betreft veel te weinig.Graag tijdig opgeven bij Henk de Groot (0313-421881).

Onderstaand de competitieavonden voor het seizoen 2014/2015 met datum,aanvang en bijzonderheden:

1. Vrijdag 26 september 2014 20:00 uur Eerste kaartavond
2. Vrijdag 31 oktober 2014 20:00 uur
3. Vrijdag 28 november 2014 20:00 uur
4. Vrijdag 19 december 2014 19:30 uur Kerstkaarten, inleg € 2,50
5. Vrijdag 30 januari 2015 20:00 uur
6. Vrijdag 27 februari 2015 20:00 uur
7. Vrijdag 27 maart 2015 19:30 uur Paaskaarten, inleg € 2,50
8. Vrijdag 24 april 2015 20:00 uur
9. Vrijdag 29 mei 2015 19:30 uur Laatste kaartavond

De regels:

Per avond worden 2 bomen per tegenstander gespeeld.

Wees op tijd! Bij te laat komen krijgt je team de eerste boom geen punten, de tegenstander krijgt 1500 punten. Ben je er een half uur na aanvang nog niet, dan wordt je voor de verdere avond van deelname uitgesloten. In dat geval krijgen je tegenstanders 3000 punten.
Indien er door een team 2 avonden geen punten wordt behaald, betekend dit automatisch einde kaartseizoen.

Iedere speler is bij verhindering zelf verantwoordelijk voor het tijdig vinden van vervanging.

Wijzigingen in teams graag z.s.m. aan mij doorgeven.

De deelname aan de EDS. klaverjascompetitie is voor leden, rustende leden en donateurs gratis. Overige deelnemers betalen € 5,00 per persoon of kunnen zich op de eerste kaartavond opgeven als EDS. donateur.

Administratie : Henk de Groot, tel. 0313-421881
Kantine EDS, tel. 0313-421323

Veel kaartplezier,
Henk de Groot

 

Pupil van de week: Daan Uenk

Daan Uenk

Naam: Daan Uenk

Geboortedatum: 08-02-2006

School: Anne Frankschool

Wat wil je later worden: Loonwerker

Elftal: EDS F2

Hoe lang voetbal je al: Dit is mijn 2e jaar

Waar ben je goed in: Penalty’s nemen

Waar moet je nog aan werken: Overspelen

Doe je nog andere sporten: Nee, alleen voetbal

Wat zijn je hobby’s: Blokfluit spelen

Hoe vaak train je in de week: 1 keer

Wie zijn je trainers: Roy en Marianne

Wat is jouw favoriete trainer: Allebei hoor…

Wat is jouw favoriete club: Vitesse

En welke speler? Piazon

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? Ik scoor overal en altijd 

Hoe vaak was je al kampioen? Nog niet, maar iedereen doet zijn best!

Daan, wij hopen dat je het leuk vond bij EDS 1 en ga zo door met doelpunten scoren, dan kom je er wel!!

Pupil van de week: Luka Spin

Naam: Luka Spin

Geboortedatum: 30-11-2006

School: De Lappendeken

Wat wil je later worden: Profvoetballer

Elftal: EDS F2

Plaats in het elftal: Aanvaller

Hoe lang voetbal je al: Dit is mijn 1e seizoen

Waar ben je goed in: Ballen afpakken

Waar moet je nog aan werken: Scoren

Doe je nog andere sporten: Mountainbiken, Judo, zwemles

Wat zijn je hobby’s: Voetballen, Mountainbiken, Minecraft spelen

Hoe vaak train je in de week: 1 keer

Wie zijn je trainers: Roy en Marianne

Wat is jouw favoriete trainer: Marianne, sorry Roy…

Wat is jouw favoriete club: Ajax

En welke speler? Ronaldo

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? Penalty gescoord tijdens een wedstrijd 

Hoe vaak was je al kampioen? Nog niet, maar we staan bijna bovenaan!

Luca, wij hopen dat je het leuk vond bij EDS 1 en ga zo door!!

Pupil van de week: Floor Nijhuis

Floor Nijhuis

Naam: Floor Nijhuis

Geboortedatum: 26-05-2007

School: Anne Frank school

Wat wil je later worden: Dat weet ik nog niet

Elftal: EDS F2

Plaats in het elftal: Ergens in het kluitje, daar waar ik nodig ben

Hoe lang voetbal je al: Vanaf de Kabouters

Waar ben je goed in: Scharen

Waar moet je nog aan werken: Keepen kan ik niet zo goed

Doe je nog andere sporten: Ik zit ook op zwemles

Wat zijn je hobby’s: Piano spelen

Hoe vaak train je in de week: 2 keer en soms ook na school

Wie zijn je trainers: Roy en Marianne

Wat is jouw favoriete trainer: Marianne 😉

Wat is jouw favoriete club: EDS !

En welke speler? Messi

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 2 keer binnen 1 minuut gescoord in een wedstrijd 

Hoe vaak was je al kampioen? Nog niet, maar we winnen best veel

Floor, wij hopen dat je het leuk vond bij EDS 1 en ga zo door!!

Pupil van de week: David Spohr

David Spohr

Naam: David Spohr

Geboortedatum: 19-01-2008

School: Anne Frank

Wat wil je later worden: Voetballer of DJ

Elftal: EDS F2

Plaats in het elftal: Hangende spits

Hoe lang voetbal je al: 3 jaar, met de Kabouters meegeteld

Waar ben je goed in: Passen

Waar moet je nog aan werken: Dribbelen vind ik nog moeilijk

Doe je nog andere sporten: Nee

Wat zijn je hobby’s: TV kijken, buiten voetballlen

Hoe vaak train je in de week: 1 keer

Wie zijn je trainers: Marianne en Roy

Wat is jouw favoriete trainer: Papa!

Wat is jouw favoriete club: Feyenoord

En welke speler? Messi

Wat is jouw voetbalhoogtepunt? 3 keer gescoord in een wedstrijd die we met 6-4 wonnen

Hoe vaak was je al kampioen? We staan 2e, dus het gaat snel gebeuren!

David, de trainer van EDS 1 kan niet wachten tot hij je kan opstellen, dus ga zo door!

Jeugdlid SC EDS verkoopt meeste loten

Op de foto ziet u vanaf links naar rechts: voorzitter Erik Hekkers, F speler Jay Dicker en jeugdvoorzitter Danny Klopman. Jay heeft voor SC EDS 54 loten verkocht en was daarmee het jeugdlid wat de meeste loten verkocht. Dit jaar zijn er bijna 600 loten verkocht door SC EDS. Het geld is grotendeels ten goede gekomen aan opbergbakken voor de ballen voor de jeugd. De trekking voor de grote Clubactie heeft 24 november plaatsgevonden.

Oefenhoek wordt opgeknapt!

Op initiatief van de CDA fractie van de gemeenteraad Rheden, is op 8 november jongstleden een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd om informatie omtrent de plannen die het college heeft met betrekking tot verbetering van de onderhoudstoestand van het sportcomplex Ellecom.
Wethouder Haverkamp, de wethouder welke sport in zijn portefeuille heeft, heeft daarop geantwoord dat herstel van de oefenhoek in de planning zit en op korte termijn uitgevoerd zal worden.

Dit is goed nieuws voor EDS! Dit betekent dat wij binnenkort weer kunnen beschikken over een oefenhoek die ook daadwerkelijk als zodanig kan worden gebruikt.

Wij danken het CDA en alle fracties die deze motie hebben gesteund en daarmee helderheid hebben kunnen verschaffen in de toekomst van onze oefenhoek.

Het Bestuur.

Uitslag Loterij

Let op: dit betreft de uitslag van het 65-jarig jubileum!! De uitslag van de meest recente loterij vindt u hier !!

Na een gezellige reünie heeft notaris van de Brink van Notariskantoor Dieren tijdens de spetterende feestavond die daarop volgde  de trekking van de loterij verricht, welke was georganiseerd in verband met het 65-jarig bestaan van onze club. Hieronder kunt u zien op welke loten de prijzen zijn gevallen:

1  LCD TV                      7563
2  Digitale foto camera        5005
3  DVD Speler                  7541
4  Parrot carkit               4365
5  Taartbon                    5672
6  Skottelbraai                6348
7  Taartbon                    5252
8  Elektrische bakplaat        4957
9  Taartbon                    4740
10  Jabra mini carkit           5161
11  Taartbon                    7441

(onder voorbehoud van typefouten)

De prijzen zijn op donderdagavond 3 juni tussen 20.00-21.00 uur in de kantine van EDS af te halen. Tevens willen wij Supercoop Rheden en Albert Heijn Rheden hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze geweldige feestdag.

Reunie !!

SC EDS bestaat 65 jaar

Dit jaar bestaat SC EDS 65 jaar, en dat heuglijke feit zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Diverse festiviteiten zullen worden georganiseerd, en daarbij worden onze (oud-)leden zeker niet vergeten! Daarom wordt op 29 mei 2010 vanaf 15:00, voor alle (oud-)leden van SC EDS, een reunie georganiseerd.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:

D. Klopman, 06-53698917

R. Hueting, 06-41931530