Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement zoals dit door het bestuur is vastgesteld, kan hier worden gedownload:

Huishoudelijk regelement EDS

Iedereen die lid is van Sportclub EDS of anderszins zich inzet voor de club, wordt geacht dit huishoudelijk reglement te kennen en na te leven.