Contributie

De contributie wordt 4 keer per jaar, middels automatische incasso, betaald.

Hierbij gelden de volgende tarieven:

Senioren € 58,00 per kwartaal.

Junioren: € 40,00 per kwartaal.

Donateurs: € 20,00 per kwartaal.

Rustende leden: € 20,00 per kwartaal.

Kabouters: gratis.

N.B.

Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor de duur van een jaar. Opzeggingen van een lidmaatschap of donateurschap dienen altijd schriftelijk te geschieden.