Jaarvergadering SC. EDS 23 November 2017

eds

 

Alle leden en ouders van jeugdleden worden hierbij uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering/jaarvergadering bij te wonen op donderdag 23 november in ons clubhuis. Aanvangstijd 20:00 uur. Vanaf 19:30 kunt u binnenlopen. We hebben een interactieve en leuke sessie voor ogen waarin we terugkijken en vooruitkijken.

 

Agenda

  • Opening en mededelingen door Erik Hekkers , voorzitter ai
  • SC EDS 2.0, proces en schetsen van de aankomende verbouwingen van het vitale sportpark door Roel Roelfzema, bestuurslid.
  • Jaarverslag hoofdbestuur door Henri van der Scheer
  • Financieel jaarverslag hoofdbestuur door Henry Mensink
  • Verslag en benoeming kascommissie
  • Pauze (mogelijkheid tot indienen onderwerpen voor de rondvraag.
  • Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur van EDS

Henri van der Scheer, secretaris

Geef een reactie