Buitengewone ledenvergadering 20-01-2017

Beste sportvrienden en ouders,

Op donderdag 8 december vond onze jaarvergadering plaats. De opkomst was zeer laag. Wij hebben daarom besloten om een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven en een ieder per mail persoonlijk uit te nodigen. Wij zullen dan met elkaar over de toekomstvisie van onze club praten, waarbij de vorming van commissies een belangrijk onderdeel zal zijn.  Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 20 januari om 20.00 uur in onze kantine.
Wij willen graag een aantal commissies gaan vormen en ook duidelijk aangeven wat van de mensen in deze commissies verwacht wordt. Dit zal een jeugdcommissie, seniorencommissie, activiteitencommissie, kantinecommissie, accommodatiecommissie en sponsorcommissie zijn. Op dit moment is ons draagvlak veel te smal en willen wij dit breder gaan trekken. Hierbij hebben wij juist u nodig (speler, lid, ouder).
Verder wordt er een presentatie gegeven over de ontwikkelingen.van EDS 2.0, met name over de voortgang van de breedtesport en het aangaan van allianties binnen het dorp Ellecom.
Daarnaast is de functie van voorzitter nog vacant en moet er op deze datum een nieuwe voorzitter worden benoemd.
Na deze vergadering is er tijd voor een gezellig samen zijn  onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij als bestuur hopen zoveel mogelijk mensen te mogen begroeten.
Mocht u voor deze datum nog vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om een van de bestuursleden te benaderen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur SC EDS .

Geef een reactie