Jaarvergadering SC EDS, 08 December 2016.

Jaarvergadering SC EDS, 08 December 2016.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

*Opening door voorzitter (Erik Hekkers).
*Mededelingen (Erik Hekkers).
*Voortgang EDS 2.0, vorming commissies (Roel Roelfsema).
*Jaarverslag bestuur (Henri van der Scheer).
*Financieel jaarverslag (Henry Mensink).
*Verslag kascommissie.
*Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Hekkers (voorzitter).
Aftredend en herkiesbaar: Henri van der Scheer (secretaris).
Aftredend en herkiesbaar Henry Mensink (penningmeester).
*Pauze ( mogelijkheid tot het indienen onderwerpen voor de rondvraag).
*Rondvraag.
*Afsluiting.

*Extra agendapunt: Ontwikkelingen veld

Geef een reactie