Verslag Buitengewone Ledenvergadering 25-03-2015

Beste leden,

Hieronder treft u een verslag aan van de buitengewone Ledenvergadering welke 25 maart jl. heeft plaatsgevonden in de kantine van SC EDS.


 

SC EDS Buitengewone Ledenvergadering 25 maart 2015

Aanwezig: bestuur, commissie 2.0, leden, gemeenteraadsleden, sportbedrijf Rheden en buren.

Doel van de avond was de leden en andere geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen rond de accommodatie van de club en instemming te vragen met de koers.

Hieronder een kort verslag van de meeting:

Erik Hekkers, voorzitter SC EDS, opent. De problematiek met het veld en de oefenhoek is genoegzaam bekend. Oefenhoek is niet te gebruiken, veld overbelast, en dus veel afgelastingen en weinig trainen. Dit jaar hebben diverse teams bij Rheko getraind. In vorige jaren werd ook uitgeweken naar de Havikerwaard, boerderij van de Familie Kragt: weiland en zolder. In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat er echt iets moest gaan gebeuren. Er was geld en SC EDS werd om een plan gevraagd. Vanaf dat moment is de commissie 2.0 in het leven geroepen waarin naast voorzitter Erik Hekkers, Wim Diesveld en Roel Roelfzema participeerden.

Nu is het moment om aan de leden verslag te doen en hun mening en input te vragen. En dat in een bijzonder jaar, de club bestaat 70 jaar en hiermee zou een nieuwe periode kunnen worden ingeleid, vandaar 2.0! Goed om te vermelden dat SC EDS is opgericht als sportclub met in het aanbod: voetbal, hardlopen en gymnastiek!

Wim Diesveld en Roel Roelfzema nemen de aanwezigen mee door een powerpoint presentatie. In essentie waren er geen kaders, alles was mogelijk en dus zijn we met velen gaan praten en hebben diverse ontwikkelingen in en rond de club tegen het licht gehouden in het kader van de accommodatie:

 • Een andere locatie is niet mogelijk, in de dorpen Ellecom en De Steeg is geen andere plaats beschikbaar;
 • De ontwikkelingen rond Borch Keppel en een nieuwe boerderij pleiten voor een betere parkeer voorziening van en rond de club;
 • De ontwikkeling rond de waterstand hebben in ieder geval nadelige gevolgen voor het clubhuis, meer wateroverlast is het gevolg;
 • Als bewoner van voormalig landgoed Avegoor hebben we geparticipeerd in de nieuwe gebiedsvisie van dit Landgoed. Eerste conclusies duiden op herstel van oude zichtlijnen, meer openheid en samenhang op het landgoed. SC EDS kan hieraan bijdragen door hiermee rekening te houden in de plannen waarin met name gewerkt moet worden aan de zichtlijnen richting Havikerwaard en bossages, mooier en beter veld inclusief / zonder hekwerk en de twee dissonanten: clubhuis en trainingshoek;
 • Volker Wessels, eigenaar sporthal: deze hal staat te koop en voor toekomstige ontwikkeling lijken clubhuis en trainingshoek cruciaal. Indien de trainingshoek plaats kan maken voor meer parkeer gelegenheid en eventueel het clubhuis verplaatst kan worden naar de sporthal, biedt dat meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen;
 • Gemeente Rheden en sportbedrijf: met hen hebben we veel gesproken en overlegd en hebben we uiteindelijk op basis van onze ervaringen opties uitgewerkt.

Belangrijke ingrediënten:

 • We zijn een sportclub en kijken naar het belang van onze leden;
 • We hebben oog voor de ontwikkelingen in onze omgeving;
 • We hebben oog voor maatschappelijke en toekomstige ontwikkelingen;
 • We hebben een probleem met de oefenhoek en het hoofdveld;
 • We hebben een parkeer probleem;
 • Er is geld en urgentie om nu actie te ondernemen;
 • We willen graag toekomstgericht verder;

Dat leverde drie opties op:

Optie 1: oefenhoek met natuurgras: optie is de minst kostbare maar ervaring leert dat gras hier haast niet groeit. Deze optie is voor zowel SC EDS als ontwikkeling in het gebied niet aantrekkelijk, qua kosten wel. Eigenlijk een scenario waar het diffuus is of we er wat mee opschieten allemaal. Geen additionele kosten voor club en leden.

Optie 2: oefenhoek wordt kunstgras. Deze optie is voor SC EDS interessant. Trainingen kunnen altijd hier plaatsvinden, hoofdveld wordt ontlast en zal beter worden. Nadelen zijn de afmetingen, net geen half veld dus voor gebruik voor wedstrijden van jeugd en 35/45 plus ongeschikt. Het houdt tevens geen rekening met de omgeving en ontwikkelingen en levert geen oplossing voor het parkeer probleem op. Zeer geringe extra kosten club en leden.

Optie 3: hoofdveld wordt kunstgras. De meest kostbare optie. De leden zouden 1-3 euro per maand meer moeten betalen aan contributie is een eerste inschatting, daarnaast zullen kantine opbrengsten etc stijgen. Gevolg zou zijn dat alle wedstrijden en trainingen hierop gedaan kunnen worden en de oefenhoek (deels) parkeer terrein zou kunnen worden. Op termijn zou ook het clubhuis in de sporthal geplaatst kunnen worden. Deze optie biedt de club alle mogelijkheden en laat ook alle opties open voor de ontwikkelingen in het gebied mbt landgoed Avegoor en de sporthal.

Daarnaast constateert de commissie dat er mogelijkheden zijn die passen bij de wensen en behoeften van sporters in beide dorpen, bij maatschappelijke ontwikkelingen in het land en bij andere sportclubs om SC EDS te hervormen in een open club.

In essentie betekent dat een goede samenwerking met je buurt rond sport. Met de bewoners, de bedrijven, de buren, de school, de gemeente, het sportbedrijf, ….SC EDS zou zich kunnen en moeten omvormen tot omni vereniging, een clubhuis, een buurthuis voor de gemeenschap rond sport. Hierdoor ga je eigenlijk terug naar je roots als club, meer dan voetbal. Denk daarbij aan lid worden van SC EDS en tennissen op Avegoor, lid worden en squashen op Middachten, voor de leden judo in zomer en winter stop, start en finish plek worden voor hardlopers en fietsers (MTB en wielrenners) uit beide dorpen  en hen voorzien van bijvoorbeeld een afspuitplek voor de fietsen en bootcamps voor hardlopers. Daarnaast zouden de scholen (Lappendeken en Anne Frank) meer gebruik kunnen maken van het veld. Uiteindelijk zou in een nieuw clubhuis gewerkt kunnen worden aan meer faciliteiten voor sponsoren (gebruik maken van de accommodatie voor meetings en flexwerk), gezonde kantine concepten, etcetera. De mogelijkheden zijn eindeloos…

Na de presentatie worden de mensen gevraagd samen verder te praten en eventuele opmerkingen en suggesties te noteren op flip overs. Deze hangen in de kantine en kennen vier thema’s: sport, omgeving, clubhuis en vrije ruimte. Na deze break wordt plenair afgesloten.

Op de flips wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke kracht die nodig is voor het verwezenlijken van de visie, wordt de suggestie gedaan bij het eventueel aan leggen van een parkeerplaats rekening te houden met een schaatsbaantje in de winter (bijvoorbeeld hoge stoep zodat je het kunt laten onderlopen) en er wordt aandacht gevraagd voor de juiste aanleg van het kunstgras ivm water afvoer.

Vanuit de leden worden diverse vragen gesteld en deze worden door de commissie beantwoord. Uiteindelijk wordt gestemd over de drie opties en de visie op de toekomst. Optie drie (hoofdveld wordt kunstgras inclusief mogelijke verhoging contributie, bedragen tussen 1 – 3 euro per maand) en visie wordt door de aanwezigen massaal gesteund. Optie 1 geen stem en optie 2 slechts twee stemmen.

Het vervolg is dat de opties op 14 april besproken worden door B&W van de Gemeente Rheden en dat we daarna terugkoppelen aan de leden wat het is geworden en hoe we verder gaan waarbij SC EDS hoopt op optie 3 en de groei naar een open club.

Dank allen voor de aanwezigheid, input en positieve sfeer. We gaan met z’n allen voor een mooie toekomst van onze club!


 

Als aanvulling hierop 2 bijlagen welke u kunt downloaden:

 1. Powerpoint presentatie die tijdens de vergadering is gepresenteerd;
 2. PDF document van het onlangs in de Gelderlander verschenen artikel

Geef een reactie