Agende Jaarvergadering 2014

Jaarvergadering SC EDS, 27 november 2014 aanvang 20:00

Agenda:

 • Opening door de Voorzitter (Erik Hekkers)
 • Mededelingen (Erik Hekkers)
 • Jaarverslag jeugdbestuur (Henri van der Scheer)
 • Jaarverslag hoofdbestuur (Henri van der Scheer)
 • Financieel jaarverslag hoofdbestuur (Henry Mensink)
 • Verslag kascommissie hoofdbestuur
 • Financieel jaarverslag jeugdbestuur (Shiva Dicker)
 • Verslag kascommissie jeugd bestuur
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Edward van Asperen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: John Verkerk.
 • Pauze(mogelijkheid tot indienen onderwerpen voor de rondvraag)
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Geef een reactie