Agenda jaarvergadering 21-11-13

 Jaarvergadering SC. EDS  21 november ’13

 

Agenda:

 

. Opening door de Voorzitter (Erik Hekkers)

. Mededelingen (Erik Hekkers)

. Jaarverslag jeugdbestuur (Henri van der Scheer)

. Jaarverslag hoofdbestuur (Henri van der Scheer)

. Financieel jaarverslag hoofdbestuur (Henry Mensink)

. Verslag kascommissie hoofdbestuur

. Financieel jaarverslag jeugdbestuur (Shiva Dicker)

. Verslag kascommissie jeugd bestuur

. Bestuursverkiezing:

Functie: voorzitter aftredend en herkiesbaar: Erik Hekkers.

Functie: secretaris aftredend en herkiesbaar: Henri van der Scheer.

. Pauze(mogelijkheid tot indienen onderwerpen voor de rondvraag)

. Rondvraag

. Afsluiting

Geef een reactie